Myllypuron metsän puolesta

3.9.07

Myllypuron metsä on säilytettävä!


Myllypuro online


--------------------------------------------------------------------------------

MYLLYPURON METSÄ ON SÄILYTETTÄVÄ!
"Metsäluonto on arvokkainta mitä meillä on maapallolla. Metsää on
suojeltava." (Eeva Kilpi).


--------------------------------------------------------------------------------

Etelä-Myllypurossa, Myllypuron ja Puotinharjun välissä on upea,
luonnontilainen 35 ha metsäalue. Asemakaava-arkkitehti Marja Piimies
kaupunkisuunnitteluvirastosta on suunnitellut alueelle tiivistä 1500-2000
asukkaan pientaloaluetta.


--------------------------------------------------------------------------------

Toteutuessaan "puinen kaupunkikylä" tuhoaisi tämän arvokkaan metsäalueen. Myllypurolaiset ja lähialueen asukkaat rakastavat metsäänsä. Juuri tällä hetkellä Myllypuron metsä on lintuparatiisi. Metsän hävitys karkottaa tiaiset, hippiäisen, sirittäjän, pikkutikan, käpytikan, palokärjen ja täällä liikkuvat petolinnut. Metsässä tavataan ainakin pohjanlepakko, ja se on sopivaa aluetta myös viiksisiipalle ja vesisiipalle. Lepakot ovat koko Euroopassa rauhoitettuja ja suojeltuja samalla direktiivillä kuin liito-orava. Metsässä on uhanalaisia ja rauhoitettuja kasveja.


--------------------------------------------------------------------------------

Metsä antaa monipuolisesti henkistä ja fyysistä terveyttä. Lähiömetsät ovat koko Helsingin ilmanlaadun kannalta tärkeitä. Liikenteen suoja-alueet, tontteja rajaavat väliverhot ja nurmikolla kasvavat puuryhmät eivät tähän riitä. Siihen tarvitaan kunnollinen havupuuvoittoinen metsä.


--------------------------------------------------------------------------------

"Puistoasentoon" hakatut metsät ovat jo osaksi menetettyjä.
Hyvin tietäen asukkaiden kiintymyksen lähimetsiin ja isoihin puihin
kaupunkiyhtymä luo metsien hakkuilla turhautumista ja vie kaupungin
asukkailta uskon, että he voivat itse vaikuttaa asuinalueensa
viihtyvyyteen. Suru ja suuttumus, jota kaupunkiyhtymä aiheuttaa asukkaille muuttamalla väkivalloin heidän arvostamaansa kotiseutua, on helposti laskettavissa lähitulevaisuudessa kohonneina terveydenhoito- ja
sosiaalikustannuksina.


--------------------------------------------------------------------------------

Kaupunkiyhtymän liioitellut laskelmat asunnontarpeesta / asumisväljyydestä ovat vain rakennuttajien lyhytnäköisen taloudellisen hyödyn puolustusta. Kaupungin rakentaminen liian tiiviiksi luonnon kustannuksella luo epäviihtyisyyttä ja karkottaa asukkaita eikä houkuttele lapsiperheitä päinvastoin kuin rakennuttajat ja heidän edustajansa uskottelevat.Entisten myllypurolaisten puretuilla kodeilla päällystetyn
myrkkykaatopaikan, kaupunkisuunnittelun häpeän muistomerkin, tarjoaminen metsän tilalle ulkoilualueeksi on julmaa ironiaa.


--------------------------------------------------------------------------------

Sesse Koivisto,
Siboné Oroza,
Myllypuro.